Net-24h – usługi radiowego dostępu do sieci Internet

Miesięczne opłaty abonamentowe


40 zł / 24 miesiące

50 zł / 12 miesięcy

60 zł / czas nieokreślony


50 zł / 24 miesiące

65 zł / 12 miesięcy

75 zł / czas nieokreślony


65 zł / 24 miesiące

80 zł / 12 miesięcy

90 zł / czas nieokreślony

Jednorazowe opłaty instalacyjne 


50 zł/ 24 miesiące

200 zł / 12 miesięcy

300 zł / czas nieokreślony


50 zł / 24 miesiące

200 zł / 12 miesięcy

300 zł / czas nieokreślony


50 zł / 24 miesiące

200 zł / 12 miesięcy

300 zł / czas nieokreślony

Usługa dostępna na terenie wg. mapy zasięgu sieci radiowej.

Inne opłaty

  • Router bezprzewodowy WIFI z konfiguracją – 80 zł
  • instalacja usługi dostęp do sieci Net-24h – podłączenie do istniejącej infrastruktury kablowej (bloki, kamienice, domy wielorodzinne) – 1 zł
  • Przeniesienie istniejącej instalacji klienckiej pod inny adres – 100 zł
  • Zmiana taryfy abonamentowej na niższą 50 zł
  • Zmiana taryfy abonamentowej na wyższą 0 zł
  • Nieuzasadnione wezwanie serwisu 30 zł
  • Opłata za ponowne podłączenie 50 zł
  • Opłata za monit (wysłanie wezwania do zapłaty) – 10 zł

Wszystkie ceny brutto zawierają 23% VAT

Dla firm oferujemy łącza biznesowe (symetryczne i niesymetryczne), gdzie parametry zależą bezpośrednio od potrzeb Klienta.

Oferowane prędkosci symetryczne z gwarantowanym przesyłem od 5Mbits do 1Gbits. Opłaty miesięczne ustalane na drodze negocjacji.

Instnieje możliwość urochomienia łącza asymetrycznego o dowolnej konfiguracji download/upload.